Styrelsen

Ordförande

Samuel Casco

Ledamot

Karolina Lindström

Kassör

Hanna Janderberg

IT/Ledamot

Daniel Cederhammar

Ledamot

Marie KrantzUngdomssektionens styrelse

Tillförordnad ordförande

Erika Stenström

Sekreterare

Junia Atterhed

Vice sekreterare

Emmie Norgren

Årsmöten :