Örebro hästsällskap

Örebro hästsällskap är :
En ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning för intresserade av ridsport. Ändamålet med föreningen är att bland annat främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, med målsättningen att öka kunskap, utbilda och skapa en god gemenskap.

Föreningen bildades den 16 september 2019

Värdegrund:
Örebro hästsällskap är en plats för lärdom och gemenskap.
Glädje, utveckling och gemenskap är våra tre ledord som ska genomsyra all vår verksamhet. Vi behandlar hästen med respekt och hanterar den på ett sätt vi kan vara stolta över. Alla människors lika värde är viktigt för oss. Vi ger varandra beröm och är goda förebilder för ridsporten.